Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tốc độ Làm mát Máy Nén

Sep 28, 2017

Shredder Cutter Cutter Sửa chữa: hàn căng thẳng là rất lớn, dễ dàng để sản xuất các vết nứt. Do các điều kiện của giới hạn có thể không phải là preheat tổng thể. Trực tiếp với sưởi ấm. Nhiệt kẹp không đồng đều. Chỉ ở nhiệt độ phòng để hàn. Đối với việc lựa chọn vật liệu hàn, để tạo ra thành phần hóa học và giống hoặc tương tự như vật liệu gốc, hãy chọn loại máy hàn E50151 để hàn, hàn, crack vết nứt bề mặt, cần phải phát triển lại quy trình hàn. Đó là cần thiết để đáp ứng sức mạnh của mối hàn và việc sử dụng các điều kiện, Máy hủy tài liệu mà còn để đảm bảo rằng các crack để tránh thế hệ. Để đảm bảo sự thành công của việc sửa chữa. Để ngăn ngừa sự xuất hiện của các vết nứt, nhưng cũng phải được kiểm soát hợp lý của nhiệt độ lớp liên kết đến các cạnh của tốc độ làm mát hàn thấp.

Làm thế nào để đơn giản hóa công cụ shredder: Đơn giản hóa các yếu tố hình học của các bộ phận không quan trọng. Tấm cắt thủy lực trong lỗ bu lông, không có lực lượng bề mặt của việc lắp đặt các lỗ vít trong việc tính toán vai trò của các yếu tố hình học nhỏ có thể được đơn giản hóa. Điều này có những ưu điểm sau: Máy hủy tài liệu có thể làm giảm khối lượng công việc của người mẫu; có thể cải thiện chất lượng của lưới mô hình; đẩy nhanh tính toán; gần với sản xuất thực tế của các bộ phận hàn của khu vực lực trọng điểm của mối hàn theo góc hoặc góc đọc để xử lý. Điều này có thể được gần gũi hơn với sản xuất thực tế của các bộ phận hàn của tình hình.

Sự phát triển của máy nghiền giấy cần lưu ý đến rất nhiều vấn đề. Một số công cụ có rất nhiều vấn đề lỗi, Shredder một thời gian để các lý thuyết cơ bản của tình hình để làm cho một quy định thích hợp. Điều này cho hiệu suất không đáng kể là hiệu suất sửa chữa của công cụ. Máy hủy tài liệu Bạn thích một số cơ sở chung cần một số kỹ năng về các tham số và cài đặt. Ngoài ra, một số hệ thống kiểm soát số cũng cần phải chi phối các kỹ năng vận hành nhất định đủ. Shredder Đối với một số máy móc để tiếp tục đổi mới thường xuyên của hoạt động, đó là một hoạt động rất cẩn thận và tốc độ. Chỉ ở mức độ nhất định để đảm bảo độ chính xác của nó như vậy trong việc sử dụng thời gian sẽ được tiện dụng. Tất cả đều đáp ứng được các điều kiện sản xuất để tiếp tục hoạt động và bảo vệ thường xuyên.

Sự phát triển của máy nghiền giấy cần lưu ý đến rất nhiều vấn đề. Một số công cụ có rất nhiều vấn đề lỗi, một thời gian để các lý thuyết cơ bản của tình hình để làm cho một quy định thích hợp. Điều này cho hiệu suất không đáng kể là hiệu suất sửa chữa của công cụ. Bạn thích một số cơ sở chung cần một số kỹ năng về các thông số và cài đặt. Shredder Ngoài ra, một số hệ thống điều khiển số cũng cần phải chi phối một số kỹ năng vận hành nhất định. Đối với một số máy móc để tiếp tục đổi mới thường xuyên của hoạt động, Máy hủy tài liệu là một hoạt động rất cẩn thận và tốc độ. Chỉ ở mức độ nhất định để đảm bảo độ chính xác của nó như vậy trong việc sử dụng thời gian sẽ được tiện dụng. Tất cả đều đáp ứng được các điều kiện sản xuất để tiếp tục hoạt động và bảo vệ thường xuyên.