Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Phổ phổ nhôm Baler Phổ biến

May 19, 2017


Các baler đã được trong điều kiện làm việc khi đưa ra khỏi dịch vụ. Các baler là điều kiện tốt. Nó có một đơn vị thủy lực 10 hp 230-460 Volt, 3 Pha. Bạn đang mua baler như bạn nhìn thấy nó trong các hình ảnh.

XEM CÁC HÌNH ẢNH TRÊN VÀ CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN. XIN ĐƯỢC EMAIL VỚI CÂU H ORI HO ORC GỌI US AT   0510-86961170 THANKS FOR LOOKING.

CHO CÁC NGUỒN CÔNG NGHIỆP KHÁC ...

Một


Y81Q 拷贝.jpg