Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Máy đóng kiện giấy để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giấy

Aug 16, 2019

Giấy thải là nguồn nguyên liệu quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất giấy, nhu cầu giấy thải của các doanh nghiệp sản xuất giấy trực tiếp dẫn đến nhu cầu về máy đóng gói giấy thải tăng lên, đồng thời, tiến bộ kỹ thuật của máy đóng gói giấy thải đã giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí tái chế nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất giấy.
Theo thống kê chưa đầy đủ, các doanh nghiệp giấy chỉ trong lĩnh vực tái chế giấy thải do tiến bộ kỹ thuật của máy đóng gói giấy thải, tiết kiệm chi phí khoảng 5-10%.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất máy đóng kiện và kéo đã nhìn thấy những cơ hội như vậy. Họ đã tích cực đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy đóng gói giấy thải, và tích cực thúc đẩy cải tiến kỹ thuật của máy đóng gói giấy thải, từ đó hình thành một tình huống đôi bên cùng có lợi về cung và cầu.

Đối với các doanh nghiệp đóng gói giấy thải phải đối mặt là làm thế nào để cung cấp tốc độ đóng gói hiệu quả hơn, tiết kiệm không gian bao bì hiệu quả hơn, thuận tiện hơn trong việc vận chuyển bao bì, những khía cạnh này rất thiết thực cho các doanh nghiệp tái chế giấy thải để tiết kiệm chi phí thực sự, cũng là một điều tuyệt vời thúc đẩy cho ngành công nghiệp giấy.

www.aupubaler.com

IMG_2873_1