Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Sản phẩm mới Máy loại bỏ động cơ bằng đồng

Aug 01, 2019

Gần đây, công ty chúng tôi đã thiết kế và phát triển một sản phẩm mới: máy loại bỏ đồng động cơ kéo, phù hợp để tái chế dây đồng trong động cơ thải. Thật dễ dàng để vận hành và tạo thêm doanh thu.www.aupubaler.com

PicsArt_07-23-01.39.01

PicsArt_07-23-01.39.39

1_meitu_1