Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Làm thế nào để Ngăn chặn Bụi phát nổ

Jan 20, 2017

Điều kiện nổ bụi

1, nồng độ thích hợp của bụi dễ cháy (nhôm magiê 30-40g / mét khối bụi đạt nồng độ thuốc nổ);

2, bụi đang ở trong trạng thái treo;

3, một lượng oxy nhất định;

4, lửa hoặc rung động và ma sát mạnh;

5, trong một khoảng không tương đối hạn chế.


Làm thế nào để ngăn chặn vụ nổ bụi

1, các địa điểm sản xuất phải được làm sạch hàng ngày, để giảm thiểu lượng bụi tích tụ ở nơi làm việc

2, những nơi có bụi để ngăn ngừa hỏa hoạn, hiện tại hoặc các cơ sở có thể gây ra ma sát mạnh mẽ. Hệ thống kiểm soát bụi bụi thu thập bên ngoài tòa nhà.

3 ở Trung Quốc, để tham gia đào tạo an toàn, nắm bắt các mối nguy hiểm bụi và các biện pháp bảo vệ.

4 và thường xuyên kiểm tra để chống bụi nổ, và lập biên bản, lập kế hoạch dự phòng cụ thể.