Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Hướng phát triển của giàn phế liệu thủy lực

Feb 15, 2020

Nhà nước đang ngày càng chú ý đến việc bảo vệ môi trường. Việc tái chế kim loại thải là một phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội dựa trên tài nguyên mới. Việc tái chế kim loại thải có ý nghĩa rất lớn. Phế liệu và kim loại cũ là vật liệu lò luyện thép chất lượng cao, và lượng phế liệu kim loại đã qua sử dụng sẽ tăng hiệu quả khai thác tài nguyên và phát thải chất thải, vì vậy theo quan điểm hiện nay, đầu tư vào kéo cắt giàn là khả thi.

Máy cắt thép phế liệu không phải là một máy cắt đơn giản. Người dùng biết một chút nên hiểu rằng cấu hình của nó đã hoàn tất, tương đương với một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Một thiết bị có thể được sử dụng bởi nhiều thiết bị. Nó là mạnh mẽ và thiết thực. Mạnh. Với chất lượng cắt tốt, độ hở của lưỡi cắt có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cắt của vật liệu có độ dày khác nhau và vật liệu khác nhau, để có được chất lượng cắt tốt.

Kéo cắt thủy lực thường được sử dụng trong kim loại cũ, nhà máy tái chế kim loại thép phế liệu, công trường tháo dỡ xe phế liệu, công nghiệp tái chế tài nguyên và vật liệu, gạch thép màu khác nhau, giá đỡ xe đạp, giá đỡ xe máy, tấm kim loại phế liệu, trống dầu thủy lực, tủ lạnh tấm sắt, vỏ TV, thép góc, thép kênh, đóng bánh nhỏ và các cấu trúc kim loại khác được cắt lạnh và xử lý thành điện tích đủ điều kiện.

https://www.aupubaler.com