Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Một Baler kim loại khác đã được chuyển giao

Oct 28, 2019

Khách hàng cũ đã hợp tác với máy móc Aupu trong mười năm.

Ông sẽ đặt hàng một số máy mỗi năm, Một chiếc baler kim loại khác đã được giao.

www.aupubaler.com

mmexport1572229010208

mmexport1572229012756

mmexport1572229016069

mmexport1572229019308