Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Nguyên lý làm việc của máy đóng kiện tự động

Mar 28, 2020

Đối tượng được đóng gói thường được đặt ở giữa máy đóng kiện. Đầu tiên, phần thân trên bên phải nâng lên, nén phần đầu trước của thắt lưng, siết chặt dây đeo xung quanh vật, sau đó phần thân trên bên trái tăng lên, ấn vào vị trí thích hợp của dây đai bên dưới và tấm sưởi mở rộng vào giữa dây đeo, dao ở giữa nâng lên, cắt dây đeo và đưa dây đeo tiếp theo đến vị trí. Máy đóng kiện là một máy bao bọc sản phẩm hoặc gói hàng bằng băng keo, sau đó thắt chặt và làm tan chảy hai đầu bằng hiệu ứng nhiệt hoặc Sử dụng vật liệu như khóa để kết nối. Ưu điểm lớn của máy đóng kiện tự động: hiệu quả cao.

https://www.aupubaler.com/