Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các nguyên tắc cơ bản của một lốp baler là gì

Oct 30, 2017

Các nguyên tắc cơ bản của một lốp là gìBaler?

Như là một thiết bị cơ khí hoàn toàn tự động, lốpBalercó thể đáp ứng các yêu cầu cơ bản của các khía cạnh chính năm, trên cơ sở này, để duy trì một trạng thái làm việc ổn định, và để đảm bảo chất lượng bao bì. Năm nguyên tắc của một lốp là gìBaler?

Đầu tiên là sức mạnh của máy tính, được tính toán theo các nguyên tắc cơ bản của lốp đóng gói phụ tùng máy móc làm việc khả năng, để làm cho các bộ phận làm việc, là để đảm bảo các bộ phận đo không sản xuất quá nhiều biến dạng dư và gãy xương và mệt mỏi suy xảy ra tại nơi làm việc, phải làm cho các bộ phận có đủ sức mạnh.

IMG_4077_1.jpg

Thứ hai là yêu cầu cứng, đề cập đến lốp bao bì máy phần kháng biến dạng đàn hồi, trong những trường hợp bình thường, chẳng hạn như các trục trục, trục động cơ, để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường, đủ độ cứng là một trong những điều kiện cần thiết.

Như là một phần của lốpBalerchạy mặc, nó sẽ thay đổi hình dạng cấu trúc và kích thước ban đầu, làm giảm độ chính xác của máy, làm giảm sức mạnh, dẫn đến sự thất bại phần, nghiêm trọng dẫn đến máy toàn bộ bao bì bị tháo dỡ. Baler phần phế liệu, đa số là do đeo, vì vậy trong quá trình thiết kế, nó là cần thiết để nâng cao sức đề kháng mặc các bộ phận và giảm thiểu mặc các bộ phận.

IMG_4079_1.jpg

Ngoài ra, sự ổn định rung động là một trong những tiêu chí cơ bản của lốp baling machine cần có, bởi vì có rất nhiều thiết bị với giai đoạn kích thích thay đổi, khi tần số rung động và xáo trộn kỳ ép buộc máy đóng gói hoặc các bộ phận của các tần số tương tự hoặc tương đương, khi cộng hưởng xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy, tiếng ồn, thậm chí thiệt hại.

Ngoài ra, lốp bao bì máy cũng nên có tiêu chí kháng nhiệt để ngăn chặn leo khi làm việc ở nhiệt độ cao, để tránh các giới hạn sức mạnh, mệt mỏi giới hạn giảm và điều kiện bình thường bôi trơn.

Từ khóa: lốpBaler