Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các giải pháp của baler tự động không tự động gửi băng

May 06, 2020

1. Gửi potentiometer điều khiển chiều dài ở vị trí thứ hai từ bên trái trên tấm chuyển đổi trên bảng điều khiển phía trước. Điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ, chiều dài của băng dài và ngắn là khác; nếu nó ở vị trí số không, băng không phải là đầu ra.

2. Mở cửa bên phải và làm theo sơ đồ luồng để luồng nó một cách chính xác.

3. Máy đóng gói đã được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng nó đã không được làm sạch và duy trì kịp thời, dẫn đến sự tích tụ của hàng hóa bị đánh cắp trong máy, làm cho vành đai cho ăn unsmooth và dễ dàng. Nó nên được làm sạch và duy trì.

https://www.aupubaler.com/