Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Lý do đứt dây curoa của máy đóng kiện tự động

Jun 03, 2020

1. Thời gian hàn quá lâu, hình thành mối hàn ảo hoặc làm cho dây đai bị mỏng hơn và lực kéo bị giảm.

2. Thời gian hàn không đủ, hàn không hoàn toàn.

3. Dây đai đóng gói của cổng hàn bị lệch, bên trái và bên phải bị lệch.

4. Chiều dài của lỗ hàn của dây đai không đồng đều, và chiều dài của tám dây đai được buộc không đồng đều, dẫn đến ứng suất không đồng đều.

5. Không khắc phục kịp thời tình trạng sập bao bì.

6. Lý do của khí hậu.

https://www.aupubaler.com/