Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Sửa chữa và bảo dưỡng kéo cắt phế liệu

Sep 11, 2020

Biện pháp phòng ngừa khi sửa chữa và bảo dưỡng máy cắt: Nếu người sử dụng không khắc phục được lỗi, vui lòng liên hệ ngay với nhà máy, nhà máy sẽ cử người đến sửa chữa. Bình nhiên liệu nên được vệ sinh sáu tháng một lần, nhưng vệ sinh và lọc của Dầu không quá bốn mươi giờ để làm sạch ô nhiễm một lần. Dầu mới đã sử dụng một lần chỉ được phép sử dụng lại sau khi đã qua quá trình lọc nghiêm ngặt. Nên dùng vải mới để cọ bình nhiên liệu và nghiêm cấm Để sử dụng lụa thải, đầu sợi và vải vụn. Dầu được thêm vào bể chứa phải được lọc hạn chế qua lưới acopper lớn hơn 100mesh và phải giữ đủ dầu (khoảng 220 lít) và dầu phải được đổ đầy ngay lập tức khi không đủ.

https://www.aupubaler.com