Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Nguyên tắc kéo cắt phế liệu

Oct 05, 2020

Nguyên tắc chung của máy cắt phế liệu là: chẩn đoán phải dựa trên sự thay đổi của mức độ rung ở tương ứng2X với sự gia tăng của tốc độ1X theo hướng trục và dọc (hoặc ngang).

Đối với các khớp nối bánh răng, các đặc tính rung động sau đây thường được xem xét:

1) Căn chỉnh không tốt của máy cắt phế liệu gây ra bộ phận rung tần số kép của rôto' Sự sai lệch càng nghiêm trọng, tỷ trọng của thành phần tần số kép càng lớn;

2) Độ lệch và độ giảm chấn bên trong của khớp nối càng lớn thì biên độ của dao động nhân đôi tần số càng lớn;

3) Biên độ dao động do lệch hướng tăng khi tốc độ tăng.

https://www.aupubaler.com/