Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Hiệu suất và đặc điểm của máy cắt kim loại phế liệu

Aug 18, 2020

(1) Động cơ sử dụng bộ điều khiển lập trình theo yêu cầu;
(2) Hệ thống thủy lực sử dụng điều khiển hệ thống van trượt hoặc van hộp mực tiên tiến và thực hiện một máy ép thủy lực với hoạt động tập trung nút;
(3). Áp suất, tốc độ và hành trình của nó có thể dựa trên Quá trình cần được điều chỉnh, và có thể hoàn thành hai phương pháp quy trình là ép và định hình.

https://www.aupubaler.com