Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Phương pháp đóng gói máy đóng gói tự động

Jun 06, 2020

1. Điều khiển tự động và đóng gói tự động. Đây là cách làm việc đơn giản và trực tiếp nhất. Nó được kiểm soát hoàn toàn bởi chính baler. Đây là cách làm việc truyền thống và trực tiếp nhất.

2. Điểm tín hiệu truy cập. Tình huống này thường được sử dụng kết hợp với robot. Robot vận chuyển các vật dụng đến vị trí được chỉ định, nhưng nó không yêu cầu máy tự động phát hiện. Điều này có thể gây ra hoạt động sai, vì vậy robot sẽ được điều khiển bởi chương trình riêng của mình. Sau khi công việc hoàn thành, baler sẽ được đưa ra một tín hiệu làm việc, và sau đó baler sẽ làm việc trở lại. Điều này có hiệu quả có thể ngăn chặn lạm dụng.

3. Làm việc thường xuyên. Cái gọi là công việc theo thời gian là thiết lập tần suất baler sẽ chơi. Tình huống này phù hợp hơn cho các đường ống dẫn với một tần số làm việc tương đối cố định. Hiện nay, phạm vi sử dụng không rộng.

https://www.aupubaler.com/