Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Hướng dẫn kéo cắt phế liệu

Sep 13, 2019

Thực hiện cẩn thận hệ thống bảo trì và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc vận hành an toàn là điều kiện cần thiết để kéo dài tuổi thọ của máy, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo sản xuất an toàn. Do đó, người dùng nên thiết lập các quy tắc vận hành an toàn và bảo trì. Người vận hành phải làm quen với cấu trúc và trình tự máy, nhưng cũng phải chú ý đến các điểm sau:
1, nếu không thể gỡ bỏ lỗi người dùng, vui lòng liên hệ ngay với nhà máy, nhà máy sẽ cử nhân viên bảo trì
2. Kiểm tra bộ lọc dầu trong thùng dầu mỗi năm một lần, loại bỏ vật lạ kịp thời và làm sạch nó bằng xăng.
3. Bể dầu nên được làm sạch mỗi nửa năm một lần, nhưng lần làm sạch dầu lọc đầu tiên không được vượt quá 40 giờ để loại bỏ ô nhiễm một lần.
Dầu mới đã được sử dụng một lần được lọc nghiêm ngặt để chỉ cho phép sử dụng thêm một lần nữa.
Làm sạch thùng dầu bằng vải mới, không sử dụng lụa, đầu sợi và giẻ.
4. Dầu được thêm vào bể phải được lọc nghiêm ngặt thông qua lưới đồng hơn 100 lưới và phải duy trì một lượng dầu thích hợp (khoảng 250 lít). Nếu không đủ, dầu cần được đổ ngay lập tức. Hướng dẫn cắt kéo phế liệu.

www.aupubaler.com