Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các tính năng của Packer

Jun 08, 2020

Người đóng gói: Người đóng gói là gì? Máy đóng kiện còn được gọi là máy đóng đai, máy cạo mủ hoặc máy đóng đai. Họ sử dụng dây đai để buộc bao bì của sản phẩm' và thắt chặt hai đầu bằng cách nung nóng và liên kết nóng chảy. Chức năng của nó là gia cố các mặt hàng được đóng gói, giúp các mặt hàng không bị vương vãi do lỏng lẻo trong quá trình vận chuyển hoặc cất giữ, đồng thời chúng cũng được buộc gọn gàng và đẹp mắt. Tiếng ồn rất thấp, tốc độ đóng gói nhanh, phạm vi ứng dụng rộng rãi, v.v. là tất cả các đặc điểm của nó.

https://www.aupubaler.com/