Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của lốp xe

Aug 21, 2019

Hiệu quả sản xuất của máy đóng kiện lốp ô tô bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các loại thông số kỹ thuật đóng gói, các loại đầu ra khác nhau, thông số kỹ thuật không giống nhau trực tiếp quyết định hiệu quả sản xuất của máy đóng kiện.
Hiệu quả sản xuất của baler lốp ô tô thông thường cao hơn chất lượng dầu thủy lực của baler giấy thải. Chất lượng dầu thủy lực trực tiếp xác định xem xi lanh có thể đóng một vai trò lớn hay không, và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thất bại và tuổi thọ của xi lanh.
Áp suất làm việc của bơm thủy lực của máy đóng gói giấy được gọi là áp suất làm việc.
Kích thước của áp suất làm việc phụ thuộc vào kích thước của tải trọng bên ngoài và tổn thất áp suất trên đường ống, nhưng không liên quan gì đến tốc độ dòng chảy của bơm thủy lực.

www.aupubaler.com