Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Sự chú ý cho các cài đặt của ô tô baler chất thải

Jul 16, 2018

Sự chú ý cho các cài đặt của ô tô baler chất thải

Để đảm bảo hoạt động trơn tru và các chi phí bảo trì không cần thiết trong tương lai, để đảm bảo hoạt động trơn tru và các chi phí không cần thiết duy trì, các thiết bị có thể được đưa vào hoạt động trơn tru và tránh chi phí không cần thiết duy trì do cài đặt không đúng hoặc không tuân thủ với sự chú ý cài đặt.

IMG_0413_1.jpg

Máy đóng gói chất thải xe ô tô máy cố định trên nền tảng cấp bê tông với anchor bolt, đó là mang lại lợi ích cho hiệu quả đóng gói và các chức năng sử dụng của packer, mà rất nhiều làm giảm các vấn đề an toàn xuất hiện trong quy trình đóng gói. Khi cài đặt, chú ý phải được thanh toán cho sự cân bằng giữa các cơ quan chính và mặt đất, để có thể tăng cuộc sống của đóng gói an toàn hơn.


Sau khi cài đặt xe chất thải bao bì máy để kiểm tra xem liệu cố định vững chắc, kiểm tra các bu lông ở mỗi một phần của sự lỏng lẻo, cửa phòng động cơ chính được gắn chặt, trục chính của máy có thể hoạt động bình thường, cho dù dầu bôi trơn được thêm vào, và như vậy, các vị trí không hợp lý nên được xử lý trong thời gian.


Cùng lúc đó, nó nên được trang bị với điện năng cung cấp dòng, phải được trang bị với các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật và suất của thiết bị và kiểm soát an toàn chuyển, để đảm bảo sức mạnh bình thường, sự an toàn của sức mạnh. Sau khi hoàn thành những kiểm tra, kiểm tra, lần đầu tiên mở các chuyển đổi để xem các chức năng đóng gói xe ô tô là các hoạt động bình thường để đảm bảo rằng không là không có vấn đề, sau đó đưa vào hoạt động thêm tài liệu.